Is een vergunning voor een terrasoverkapping verplicht?

Een terrasoverkapping is een zeer voordelige aanbouw voor jouw woning. In feite is het een bijgebouw, een aanvulling op je bestaande woning die ook een meerwaarde geeft aan de woning. Terrasoverkappingen en overige bijgebouwen kunnen vrijgesteld zijn van vergunningen maar soms niet als het bijvoorbeeld in strijd is met bepaalde voorwaarden die de gemeente heeft gesteld. Je wilt natuurlijk voorkomen dat je achteraf boetes moet gaan betalen of je terrasoverkapping moet afbreken omdat je bepaalde regels hebt overschreden.

Zoals bij elke verbouwing die jij uitvoert op eigen grond, is het essentieel om goed geïnformeerd te worden over de wet- en regelgeving voordat je van start gaat. Het kan zijn dat jij een bepaalde maatvoering in gedachten heb voor een terrasoverkapping die in strijd zijn met de voorwaarden voor overkapping bouwen zonder vergunning. Een kleine aanpassing in jouw ontwerp, kan er dan voor zorgen dat je veel minder regels en procedures hoeft te doorlopen en overkapping kan bouwen zonder vergunning.

Verdiep jezelf, of laat het uitzoeken door een specialist op dat gebied, in de wettelijke bepalingen in het overkapping bouwen zonder een vergunning. Er zijn drie situaties mogelijk, waarin je kunt bepalen of een vergunning overkapping nodig is:

 1. Bouwen met een meldingsplicht.
 2. Bouwen met een stedenbouwkundige vergunning en een eenvoudige dossiersamenstelling.
 3. En tenslotte bouwen met een stedenbouwkundige vergunning met uitgebreide dossiersamenstelling.

Wat is in jouw geval van toepassing voor een bouwvergunning bij een terrasoverkapping? We gaan de voorwaarden bekijken.

Meer weten? Vraag professioneel advies

Is de terrasoverkapping vrijstaand of aangebouwd?

Er zijn aparte voorwaarden en bepalingen voor vrijstaande en aangebouwde terrasoverkappingen van toepassing. In principe is de term bijgebouw van toepassing op vele soorten constructies, en de wettelijke regelgeving geldt dus voor al die constructies. Je kunt onder bijgebouwen verstaan: een tuinschuur, carport, zwembadhuisje, garage, serre, pergola en veranda.

Een terrasoverkapping kan op twee manieren opgetrokken worden; vrijstaand of aangebouwd aan de woning. Laten we eerst kijken naar de wettelijke normen die zijn gesteld voor de een vrijstaande terrasoverkapping. Deze terrasoverkapping valt onder het ‘werken aan en rondom de woning’ en ‘vrijstaande bijgebouwen in de tuin’. Of jij nu een houten of glazen terrasoverkapping wilt bouwen, dat maakt voor de wet- en regelgeving en de bouwvergunning van een terrasoverkapping niet zoveel uit.

In de meeste gevallen is het optrekken van een overkapping vergunningsvrij, mits aan de volgende voorwaarden wel wordt voldaan:

terrasoverkapping vergunning

Vrijstelling voor vrijstaande terrasoverkappingen:

 1. Het maximum totaaloppervlak aan bijgebouwen mag niet meer dan 40 vierkante meter bedragen per woning. Bestaande vrijstaande gebouwen worden hier ook meegerekend.
 2. De vrijstelling voor een vergunning van een terrasoverkapping die vrij staat geldt alleen als:
  – Een vrijstaande terrasoverkapping is niet hoger dan 3,5 meter.
  – de maximale afstand tussen de woning en de vrijstaande terrasoverkapping niet meer is dan 30 meter.
  – de afstand tussen de vrijstaande terrasoverkapping in de zijtuin en de perceelsgrens minimaal 3 meter is.
  – Afstand tussen de vrijstaande terrasoverkapping in de achtertuin en de perceelsgrens minimaal 1 meter is, of dat de vrijstaande terrasoverkapping tegen een bestaande scheidingsmuur , die op de perceelsgrens is gebouwd, wordt geplaatst. Deze bestaande scheidingsmuur mag dan niet gewijzigd worden.

De vrijstelling van de vergunning terrasoverkapping vervalt als:

 1. De vrijstaande bijgebouwen zijn gebouwd op ruimtelijk kwetsbaar gebied.
 2. Het bouwobject in strijd is met:
  – De BPA (bijzonder plan van aanleg ) of de RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) of een verkavelingsvergunning.
  – Verordeningen van de stedenbouw die gelden in het gewest, provincie of de gemeente.
  – Reeds bestaande voorwaarden van de huidige stedenbouwkundige vergunningen.
  – De overige wetgevingen, zoals: wegen, waterwegen, spoorwegen, burgerlijk wetboek en natuurwetgeving .

Daarnaast mag de vrijstaande terrasoverkapping niet geplaatst worden in:

 • Een strook met een breedte van 5 meter vanaf de bovenste rand van het talud van waterlopen.
 • De erfdienstbaarheidszone langs grachten van algemeen belang.
 • Afgebakende oeverzones.

Als je van mening dat jouw vrijstaande terrasoverkapping aan al deze voorwaarden voldoet, dan ben je niet altijd verplicht een machtiging aan te vragen bij het agentschap Onroerend Erfgoed.

Je moet echter wel die machtiging aanvragen in de volgende gevallen:

 • woningen die staan op beschermde monumenten.
 • woonsten die staan op beschermde landschappen of aangeduide erfgoedlandschappen.
 • huizen die staan in beschermde stads- en dorpsgezichten.
 • woningen die staan bij beschermde archeologische monumenten.

Een voorbeeld uit de praktijk:

Meneer Peeters wil graag in zijn achtertuin een vrijstaande houten terrasoverkapping bouwen. Hij heeft nu een carport staan van 15 m². Door het vrijstellingsbesluit is het voor hem mogelijk om zonder vergunning én zonder een melding de vrijstaande terrasoverkapping te bouwen met een maximaal oppervlak van 25 m². Hij voldoet dan namelijk aan de wettelijke maxima van 40 m². Daarnaast moet meneer Peeters ook rekening houden met de maximale hoogte van 3,5 meter en de maximale afstanden tot de perceelgrens.

vergunning terrasoverkapping

Vrijstelling voor aangebouwde terrasoverkappingen

Voor het bouwen van een aangebouwde terrasoverkapping, wat een uitbreiding van de woning is, zijn soms vergunningen nodig en soms is een melding voldoende. Een terrasoverkapping kan vaak worden aangebouwd aan de achtergevel van de woning, dit geeft een makkelijke doorloop en het wordt dan een verlenging van de woonkamer.

Een melding is voldoende onder de volgende voorwaarden:

 1. Het maximum oppervlak aan aangebouwde bijgebouwen mag niet meer dan 40 vierkante meter bedragen per woning. Bestaande aangebouwde bijgebouwen worden hier ook meegerekend.
 2. De meldingsplicht geldt alleen voor aangebouwde terrasoverkappingen als:
  – deze niet hoger zijn dan 4 meter, vanaf de grond gemeten
  – ze de functie van de woning en het aantal aan woongelegenheden ongewijzigd blijft
  – de afstand tussen de aangebouwde terrasoverkapping in de zijtuin en de perceelgrens minimaal 3 meter is.
  – de afstand tussen de aangebouwde terrasoverkapping in de achtertuin en de perceelgrens minimaal 2 meter is.
  – gebouwd is tegen een aangrenzend gebouw, dan mag deze tot de perceelgrens komen mits de bestaande scheidingsmuur niet wordt gewijzigd.
  – de bouwdiepte van de aangebouwde terrasoverkapping niet groter is dan de bouwdiepte van het aangrenzende gebouw.

Een voorbeeld uit de praktijk:

Lucas en Emma hebben net een villa gekocht en willen graag een glazen terrasoverkapping aanbouwen als uitbreiding van hun woning. De terrasoverkapping heeft een totaaloppervlak van 36 m². Om van de woning naar de terrasoverkapping te lopen, is een nieuwe opening nodig in de dragende achtergevel. Een architect zal moeten worden ingeschakeld voor het melding van deze verbouwing bij de gemeente.

Hoe werkt deze meldingsplicht?

Er is een specifiek formulier nodig voor het vermelden van jouw plannen, dat is het vaste formulier voor de meldingsplicht. Als je dit indient bij de gemeente en je ontvangt na 20 dagen nog geen reactie, dan kan je ervan uitgaan dat de overkapping vergunningsvrij is verklaard en kan je starten met de bouw.

Wanneer je een plan hebt voor het bouwen van een aangebouwde terrasoverkapping, is het ook zeer waarschijnlijk dat je een opening wilt in een bestaande gevel, als die er nog niet is. In dat geval zal je dus een architect moeten inschakelen voor deze bouwaanpassing. Dit wordt dan onderdeel van je meldingsplicht, een vergunning is dan niet verplicht.

overkapping vergunning nodig?

Twijfels?

Twijfel je? Vraag het aan je leverancier! Zij zijn perfect op de hoogte van alle reguleringen en kunnen je vast verder helpen. Offertes aanvragen bij erkende vakmannen kan gratis via onze offertedienst.

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt
Beschrijf uw project
1*. Welk materiaal verkiest u?

2*. Wat is de geschatte oppervlakte van de terrasoverkapping?

3. Wanneer wilt u van start gaan met de aanleg van uw terrasoverkapping?

4. Beschrijving van uw project

5. Voeg foto's en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Aangenaam!
Gelieve uw voornaam in te voeren
Leuke naam!
Gelieve uw familienaam in te voeren
Ziet er goed uit!
Vul een geldig e-mailadres in
Perfect, klaar voor verzending!
Vul een geldig telefoonnummer in
Genoteerd!
Voer een geldig adres in
Prima!
Voer een geldige postcode in
Goed gedaan!
Voer een geldige stad in
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.